insamling av kyl och frys på återbruket

Samråd angående nytt Återbruk i Hallstahammars kommun

VafabMiljö Kommunalförbund avser söka tillstånd enligt miljöbalken för byggnation av ett nytt återbruk i Hallstahammar som ersätter det befintliga återbruket på Trångfors avfallsstation. Efter samråd med Hallstahammars kommun planeras återbruket att lokaliseras på fastigheten Eriksberg 2:1 utefter Hallstavägen söder om E18.

På återbruket kommer privatkunder och mindre företag att sortera sitt grovavfall i ett 15-tal olika behållare från en upphöjd ramp. En plats kommer också att upplåtas för insamling av material som omfattas av producentansvar samt material för återanvändning. För mellanlagring av farligt avfall uppförs en specialinredd byggnad.

Den verksamhet som vi planerar är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Ansökan kommer att omfatta mellanlagring av farligt avfall (max 80 ton/vid varje enskilt tillfälle) och mellanlagring av övrigt avfall (max 150 ton/vid varje enskilt tillfälle). Verksamheten bedöms inte ge upphov till någon större miljöpåverkan, utan omfattar i huvudsak transporter och till viss del buller. Hänsyn till detta och övriga miljöfaktorer kommer att tas i den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas.

Som ett led i förberedelserna för ansökan ska samråd ske med berörda. Samrådsplikten gentemot allmänheten fullgörs genom denna annons samt genom särskilt informationsbrev till de närmast boende och verksamhetsutövare. Ett mera utförligt underlag för samrådet redovisas på vafabmiljo.se

Synpunkter?

Synpunkter ska lämnas i skriftlig form och vara oss tillhanda senast den 5 augusti 2022.
Skicka dina synpunkter till info@vafabmiljo.se eller till VafabMiljö Kommunalförbund, Box 140, 721 05 Västerås.

Bilagor

Samrådsunderlag Hallstahammar (pdf)

Bilaga 1 – Planerat läge Hallstahammars Återbruk (pdf)

Bilaga 2 – Stadsplan Eriksberg (pdf)

Bilaga 3 – Riksintressen (pdf)

Bilaga 4 – Situationsplan preliminär (pdf)

Brand på Gryta avfallsstation.

Brand på Gryta avfallsstation i natt

Det har brunnit på Gryta avfallsstation i natt. Branden upptäcktes vid halv tre-tiden i natt av de brandkameror som är installerade på anläggningen.
Branden utbröt i högen med brännbart avfall från industrier och risken för spridning är låg. Röken är inte giftig och vår bedömning är att den startat på grund av självantändning.

Branden är under kontroll.

kvinnlig miljöarbetare på ett återbruk

VafabMiljö söker extrapersonal till Återbruken i Enköping, Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg

Har du intresse för miljö och hållbarhet? Älskar du att träffa människor och vill du göra det lätt för våra kunder att sortera rätt? Bli en av oss och jobba i en organisation som räddar världen lite varje dag. Nu söker vi flera Miljöarbetare som vill jobba extra på våra Återbruk i Enköping, Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg.

Enheten Återbruk som ingår i avdelningen Produktion ansvarar för våra 18 Återbruk. Vi är 44 medarbetare vars huvudsakliga uppgift är att hålla Återbruket i gott skick, ge god service till våra kunder och jobba med utveckling av vårt sätt att arbeta.

Hur ser din arbetsdag ut?

Som miljöarbetare är du ansiktet utåt för våra kunder som besöker Återbruket. Din främsta uppgift är att vara synlig och ge dem service genom rådgivning och hjälp att sortera rätt. Du tar även emot farligt avfall och fyller i de underlag som krävs för fakturering och inrapportering. Det ingår också lastmaskinskörning för att flytta material, containrar och annat gods på anläggningen.

Tillsammans bidrar vi till att utveckla arbetet med att få materialet uppåt i avfallstrappan, vilket är en viktig del för en långsiktigt hållbar avfallshantering.

Vem är du?

Du som söker har ett intresse för att jobba med miljö- och avfallsfrågor. Du är ansvarstagande och organiserad då du driver arbetet på Återbruket självständigt till stor del, samtidigt som du tar tag i saker när det behövs. Mötet med människor motiverar dig och du är lösningsfokuserad i ditt förhållningssätt. Att vara serviceinriktad är naturligt för dig och du har förmågan att på ett tryggt och stabilt sätt möta kunderna där dom är, vad gäller kunskap och ärende. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel i tanke och handling och med glädje ta till dig nya arbetssätt och rutiner.

Vi omsätter våra värdeord professionell, trovärdig, omtanke och nytänkande till en strävan att våra kunder upplever oss som just professionella och trovärdiga men också att vi är måna om att hitta lösningar på deras frågor och behov. Det är viktigt att du kan relatera till och arbeta utifrån dessa värdeord och att du delar vår strävan mot ett hållbart samhälle.

Kompetenskrav

Du har/kan:

 • godkänd gymnasieutbildning
 • B-körkort samt tillgång till egen bil
 • kunskap i  Officepaketet
 • goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • erfarenhet av ett service- eller kundorienterat yrke
 • ett miljöintresse och vill bidra till ett hållbart samhälle

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av att arbeta på Återbruk eller annat miljö- eller hållbarhetsrelaterat yrke
 • hjullastarbehörighet C2

Vad får du?

Hos oss får du ett varierande arbete på en arbetsplats som sätter miljön först. Här bryr vi oss om varandra och vår arbetsmiljö. Vi vill spegla våra kunder och samhället i stort och vill därför anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och den erfarenhet det ger. Vi erbjuder förmåner via Hållbar Livsstil.

Övriga upplysningar

Tjänsten är en visstidsanställning som i första hand är förlagd till varannan helg. Arbetstiderna är för närvarande vardagar 7-19 och helger 10-15. Tillträde efter överenskommelse.

Om du vill veta mer om tjänsten

Arbetsledare Joakim Fredriksson 021-39 35 59, joakim.fredriksson@vafabmiljo.se

Så här ansöker du

Låter det här som en tjänst för dig? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten redan idag. Sista ansökningsdag är den 30 juni 2022.

Du skickar ditt personliga brev och CV till hr@vafabmiljo.se

Skriv ”Miljöarbetare extrapersonal” i ämnesraden på mejlet.

Välkommen med din ansökan!

Om VafabMiljö 

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite varje dag, brukar vi säga. 

Giftfri båtbottenfärg = Giftfritt dricksvatten

Är det dags att lägga i båten? Visste du att båtbottenfärger är den största miljöboven när det kommer till fritidsbåtar?

Båtbottenfärger läcker ut både metaller och miljögifter i mark, vatten och bottensediment. Därför är bekämpningsmedelsklassade bottenfärger förbjudna i Mälaren och andra insjöar och du får endast använda alternativa metoder eller biocidfria färger.

Eftersom Mälaren är vår dricksvattentäkt vill vi självklart att det ska vara fritt från gifter. Giftfri båtbottenfärg är därför bättre för både dig och miljön.

Västerås stad har dessutom som mål att år 2030 får inga båtar med giftig båtbottenfärg plats vare sig i fritidsbåtshamnar eller på uppställningsplatser som drivs eller arrenderas ut av Västerås stad.

Hjälp oss att rädda dricksvattnet

Genom att avstå från giftiga båtbottenfärger gör du skillnad för miljön. Båtbottenfärger klassas som farligt avfall och ska lämnas till återbruket. Vi tar endast emot en behållare per kund, eftersom vi har en begränsad mottagningskapacitet för just detta bekämpningsmedel. Vi ser sedan till att de farliga ämnena tas om hand på ett miljösäkert sätt.

Tack för att du sorterar – tillsammans räddar vi världen lite varje dag!

olika verktyg

Insamling av begagnade och fungerande verktyg för återanvändning

Har du några gamla, fungerande verktyg hemma som du inte längre behöver men som kan komma till nytta för någon annan? Från och med onsdag 27 april startar vi ett pilotprojekt på Återbruket i Enköping och Hälla i Västerås, som går ut på att samla in gamla verktyg för återanvändning.

Det här kan du lämna:

 • Verktyg – (hammare, skruvmejslar, såg…)
 • Maskiner – (borrmaskin, slipmaskin…)
 • Trädgårdsredskap – (krattor, spadar, sopkvastar…)
 • Belysning – (bygglampor, strålkastare…)
 • Montering – (spikar, muttrar, gångjärn…)

De insamlade verktygen säljs sedan i den cirkulära järnhandeln Brukbar i Enköping. Mer information om den cirkulära järnhandeln hittar du på webben brukbar.nu

bild på ett bi som är på väg till en blomma

Sommarhämtning från fritidshus

Sommarhämtningen börjar vecka 18 eller 19 beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn vecka. Hämtningen pågår fram till vecka 38 eller 39.

Obs! Vi vill påminna om att vissa områden i Fagersta, Norberg och Köping har fått förändrade hämtningsdagar för sommarhämtning, enligt det brev du fått tidigare. Vill du veta vilken hämtningsdag du har kan du hitta det på vår webb på startsidan under ”Din hämtningsdag” genom att ange din adress.

Sopbilar med två fack

Ditt avfall hämtas med en sopbil som har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall. På så sätt blandas inte avfallet.

Ställ ut kärlen senast kl 6.00 på hämtningsdagen. Tänk på att det måste vara minst 50 cm fritt utrymme runt om kärlen samt 4 m fritt utrymme ovanför kärlet för att tömningen ska ske utan problem.

Låt kärlet/kärlen stå kvar tills de blivit tömda.

För dig som har abonnemang Källsorterat

Har du abonnemang Källsorterat innebär det att du sorterar ditt matavfall och restavfall separat. I abonnemanget ingår bruna papperspåsar, en påshållare samt ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall.

Har du ingen påshållare kan du hämta en sådan på Återbruket. Där kan du också hämta papperspåsar när de tar slut.

Latrinhämtning

Ditt latrinkärl hämtas varannan eller var fjärde vecka beroende på vilket abonnemang du valt. Latrinet hämtas inte en särskild dag, utan kan hämtas under hela den veckan. Du kan också beställa budning året runt, då kontaktar du oss på kundservice@vafabmiljo.se eller på 021- 39 35 00.

Hämtningen utförs av vår entreprenör. Du får ett nytt kärl i retur per hämtat kärl.

Obs! Kom ihåg att märka ditt latrinkärl (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Tänk på det här vid latrinhämtning

 • Ställ ut latrinkärlet senast kl 6.00 måndag morgon under din hämtningsvecka. Kärlet ska stå vid fastighetsgräns, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet
 • Latrinkärlet får bara innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, till exempel torv
 • Latrinkärlet måste vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt. Använd inte tejp eller säck kring kärlet då det försvårar hanteringen
 • Fyll inte kärlet för mycket. Det får max väga 15 kg
 •  Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon

Prishöjning för biogas

Med anledning av att priserna på biogasmarknaden fortsätter vara höga behöver vi göra en justering av vårt pris på biogas. Vi höjer priset på biogas med 2 kronor/kg fr.o.m. 14 april 2022. Priset på biogas är nu 24,50 kr/kg på våra biogasstationer och det är fortfarande väldigt lågt i jämförelse med fossila drivmedel.

Därför ökar priset

Ungefär 80 % av den biogas vi säljer produceras lokalt. Resterande 20 % av biogasen köper vi på den nordiska och europeiska marknaden. Priset på biogasen vi köper in har flerdubblats under de senaste månaderna. Den kostnadsökningen i kombination med de ökade elkostnaderna (det går åt mycket el i processen att omvandla organiskt material till biogas) gör att även vi behöver höja vårt pris mot kunden.

Vad betyder jämförpris per liter bensin?

Biogasen säljs per kilo när du tankar. Men energiinnehållet i 1 kg biogas är större än i 1 liter bensin. Med andra ord kommer du längre om du kör samma bil med 1 kg biogas jämfört med 1 liter bensin. Biogasen motsvarar faktor 1,5 vid omräkning.

Fakta:
Biogas som kostar 24,50 kr per kg motsvarar:
24,50/1,5 = 16,33 kr per liter bensinekvivalent (jämförelse diesel 24,50/1,3 = 18,54 kr).

bunt med gamla tidningar

Ny taxa från 1 april 2022

1 april 2022 börjar en ny avfallstaxa att gälla i vår region.  Taxan innebär en höjning om i snitt ca 5 kr/mån för en lägenhetsinnehavare och 11 kr/mån för en villaägare.

Därför höjs taxan

Taxan höjs med anledning av att returpapper har blivit ett kommunalt avfall. Tidigare har insamling och återvinning av returpapperet legat på producenterna. Beslutet om att returpapperet ska hamna på kommunerna har tagits av regeringen. Både Avfall Sverige, VafabMiljö och flera andra aktörer har motsatt sig förslaget, både i remissvar och andra artiklar utan gensvar.

Kostnaden för VafabMiljö att ta över ansvaret för returpapperet motsvarar, enligt våra beräkningar, en ökning med knappt 4 %.

Skillnad i grundavgift och rörlig avgift

I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom kundservice och fakturering, information, planering och utveckling med mera. Dessutom har du tillgång till Återbruken där du kan lämna grovavfall och farligt avfall. Grundavgift debiteras för alla fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. Grundavgiften höjs med 8 %.

De rörliga avgifterna, såsom sophämtning, behandling och andra delar som hör till driften, är oförändrade.

Det skapar en genomsnittlig höjning för den sammanlagda taxan på knappt 4 %, vilket motsvarar den kostnadsökning vi får med det nya ansvaret.

Här kan du läsa mer om det kommunala ansvaret för returpapper

Här kan du läsa mer om taxan och ta del av taxedokumenten

trädgårdsavfall

Ris och grenar ska lämnas på Återbruket

Det bästa du kan göra med ris, kvistar och grenar är att kompostera det i din trädgård. Du slipper transporter och mullen kan användas till jordförbättring. Om du inte har någon hemkompost är du välkommen till Återbruket. Och du – kom ihåg att tömma säcken!

Varför kan jag inte lägga det i det bruna kärlet?

Det bruna kärlet är enbart till för matavfall. Ris, kvistar och grenar som läggs i det bruna kärlet ställer till problem för chauffören. Materialet fastnar i inkastluckan på sopbilen när kärlet töms. Det innebär att chauffören måste rensa inkastluckan manuellt.

Dessutom går innehållet i det bruna kärlet till biogasanläggningen i Västerås. Om ris, kvistar och grenar följer med ställer de till problem när vi gör biogas och biogödsel.

Tack för att du sorterar!