Taxor för hushållsavfall

Avfallshantering i Sverige bekostas via abonnemang som alla fastighetsägare är skyldiga att ha. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran. Det är alltså ingen skatt som går till avfallshantering.

Vad ingår i taxan?

 • Kundservice
 • Information
 • Planering
 • Utveckling
 • Sluttäckning av deponier (de gamla soptipparna)
 • Återbruken
 • Transporter
 • Driftskostnader
 • Behandling som sortering, krossning och rötning
 • Kärl för mat- och restavfall
 • Matavfallspåsar och påshållare

Vilken taxa gäller för mig? 

I vår region ingår tolv medlemskommuner som än så länge har olika taxor. Under 2019 pågår ett beslutsfattande i medlemskommunerna för att enas om en ny gemensam taxa för hela regionen som ska gälla från och med 2020. Mer information kring det nya taxeförslaget kommer efter sommaren.

Klicka dig vidare till din kommun nedan för mer information om nuvarande taxa:

Arboga, Enköping, Fagersta, Hallstahammar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås.