kund som lämnar trädgårdsavfall på Återbruket

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall från privata tomter kan lämnas kostnadsfritt på något av våra Återbruk. Det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt. Det är liksom annan nedskräpning olagligt.

Du kan också ta hand om det själv genom att kompostera avfallet på din tomt, om du sköter komposten får du så småningom bra trädgårdsjord. Trädgårdsavfall på rätt plats är en resurs. Hjälp till att göra närmiljön trevlig och informera gärna varandra i samfällighetsföreningar eller villaägarföreningar om vad som gäller för trädgårdsavfall.

Risinlämning

Risinlämningarna är öppna varje tisdag från och med 1 april fram till 30 oktober för följande platser:

Virsbo, Grusgropen, har öppet 9:00-20:00.
Ramnäs, Norrbyvägen har öppet 10:30-20:00.

Hur du hanterar invasiva växter som avfall

Jättebalsamin, jätteloka, parkslide och blomsterlupiner är exempel på främmande växtarter som inte hör hemma i den svenska naturen och klassas därför som en invasiv art. Dessa arter ska tas på stort allvar eftersom de påverkar vårt ekosystem, vår hälsa hos djur och människor samt kan orsaka kostnader för både privatperson som för samhället.

Vi rekommenderar därför att invasiva växter ska läggas i restavfallet (gröna kärlet) i väl förslutna plastpåsar. Större mängder ska läggas i förslutna säckar och lämnas till Återbruket i behållaren för Tapeter, Takpapp och Gummi. Båda tillvägagångssätten går till förbränning utan omlastning och riskerar därmed inte att sprida arterna vidare.

Om du vill läsa mer om invasiva arter som finns i Sverige, så hittar du mer information på Naturvårdsverket hemsida:
Naturvårdsverket – Invasiva arter