kund som lämnar trädgårdsavfall på Återbruket

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall från privata tomter kan lämnas kostnadsfritt på något av våra Återbruk. Det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt. Det är liksom annan nedskräpning olagligt.

Du kan också ta hand om det själv genom att kompostera avfallet på din tomt, om du sköter komposten får du så småningom bra trädgårdsjord. Trädgårdsavfall på rätt plats är en resurs. Hjälp till att göra närmiljön trevlig och informera gärna varandra i samfällighetsföreningar eller villaägarföreningar om vad som gäller för trädgårdsavfall.

Risinlämning

Risinlämningarna är öppna varje tisdag från och med 1 april fram till 30 oktober för följande platser:

Virsbo, Grusgropen, har öppet 9:00-20:00.
Ramnäs, Norrbyvägen har öppet 10:30-20:00.