Foto: Hans Nordlander

Tidningar

Detta kan du lämna:

  • Veckotidningar
  • Dagstidningar
  • Reklamblad
  • Skrivpapper
  • Ritpapper
  • Telefonkataloger

Lägg inte papperskassar och plast här, det ställer till problem vid återvinning på pappersbruken. Kartonger och wellpapp lämnas till pappersförpackningar.

Vad händer sedan?

Tidningar sorteras manuellt där felsorterat avfall tas bort. Därefter balas pappret och körs till pappersbruk. Återvunnet papper blir för det mesta nytt tidningspapper. Det kan också bli toalett- eller hushållspapper, förpackningskartong eller gipsskivekartong. En liten del används till husisolering och hästströ. Pappersfibern kan återvinnas 5-7 gånger. Vid användning av returfiber spars 15 procent energi jämfört med att använda ny råvara.