bild på tidningar

Tidningar

Detta kan du lämna:

  • Veckotidningar
  • Dagstidningar
  • Reklamblad
  • Skrivpapper
  • Ritpapper
  • Pocketböcker

Tänk på att tömma ur papperskassen/plastkassen när du lämnar dina tidningar/kontorspapper. Kassar ställer till problem vid återvinning på pappersbruken. Kartonger och wellpapp läggs i behållaren för  pappersförpackningar.

Vad händer sedan?

Tidningar sorteras manuellt där felsorterat avfall tas bort. Därefter balas pappret och körs till pappersbruk. Återvunnet papper blir för det mesta nytt tidningspapper. Det kan också bli toalett- eller hushållspapper, förpackningskartong eller gipsskivekartong. En liten del används till husisolering och hästströ. Pappersfibern kan återvinnas 5-7 gånger. Vid användning av returfiber spars 15 procent energi jämfört med att använda ny råvara.