Foto: Per Groth

Tidningar och förpackningar

Tidningar och förpackningar lämnar du till en återvinningsstation. Bor du i ett flerbostadshus kan det finnas sophus eller miljöbodar där du kan lämna tidningar och förpackningar. Du kan också lämna dessa till Återbruket. Tidningar och förpackningar återvinns till nya produkter.

På återvinningsstationerna kan du lämna:

  • Tidningar
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Glasförpackningar

Läs mer om hur du ska sortera dina tidningar och förpackningar och hur de återvinns i menyn till vänster. Tänk på att inte lämna smutsiga förpackningar till återvinning. Skölj ut dem med kallt vatten.

Hitta till återvinningsstationerna

Det är företagen som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller varor i förpackningar som ansvarar för att dessa samlas in och återvinns. Det kallas för producentansvar. Producenterna har bildat en gemensam organisation som heter Förpacknings- och tidningsinsamligen AB, FTI. Det är också de som äger och driver återvinningsstationerna. Olika entreprenörer har fått i uppdrag av FTI att hämta förpackningarna. Hitta din närmaste återvinningsstation på www.ftiab.se. Där kan du också anmäla om det är skräpigt på en återvinningsstation.