Foto: Pixabay

Riskavfall

Inom framförallt sjukvården hanteras ibland riskavfall, men även i många hem finns det riskavfall som till exempel kanyler från diabetiker.

Exempel på riskavfall:

  • Smittförande/stickande/skärande – kanyler, skalpeller etc. som varit i kontakt med kroppsvätskor
  • Härdplastavfall
  • Fixeringsvätska
  • Framkallningsvätska
  • Blyfolie
  • Fotografisk film – t. ex röntgenfilm
  • Läkemedelsavfall
  • Amalgamavfall

Privatpersoner

Det uppstår inte riskavfall i hem särskilt ofta, men är du till exempel diabetespatient kan kanyler uppkomma, och det räknas som riskavfall. Som privatperson kan du lämna kanyler och sprutor gratis på apoteken. Avfallet måste lämnas in i riskavfallsbehållare som även de finns att hämta gratis på apoteken.