bild på et grönt och ett brunt sopkärl

Hushållsavfall

Till hushållsavfall räknas matavfall/bioavfall och övrigt avfall som inte kan sorteras ut och lämnas till återanvändning. Detta kallas ofta för Restavfall.  I Köping, Arboga och Kungsör skiljer sig både namn och sorteringsanvisningar.

I Köping, Arboga och Kungsör delas detta avfall upp i två kategorier: Brännbart avfall och deponirest.

Matavfall heter i många kommuner bioavfall. Här skiljer sig dock inte sorteringsanvisningarna åt.

Vill du veta hur du ska sortera och vad som händer med avfallet kan du klicka in dig i menyn till vänster.