en bit asbest

Asbest

Asbest har använts sedan långt tillbaka tack vare materialets värdefulla tekniska egenskaper. Gemene person känner till eternit-skivorna på fasader på svenska 1950-talshus, skivor av asbestcement. Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när material innehållande asbest börjar bearbetas som fibrer kan frigöras och bilda ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar.

Så hanterar du asbest på rätt sätt

  1. Var försiktig när du handskas med asbest. Använd handskar och andningsskydd/munskydd. I fast form är asbest inte farligt, men det finns asbestfibrer i dammet som kan ta sig in i lungorna.
  2. Plasta in och tejpa ihop påsen med asbest, Skriv ”asbest” på påsen och lämna den till Återbruket, max en bärkasse. Har du stora mängder asbest måste du kontakta oss först. Då behöver du nämligen ha ett transportdokument.

Typiska material som innehåller asbest:

  • Ventilationskanaler
  • Isolerade vattenrör
  • Eternitskivor för vägg eller tak
  • Blomlådor
  • Fönsterbrädor
  • Fogar och limrester i kakel och golv
  • Fönsterkitt

Vad händer sen?

Asbest i större mängder vägs in när det anländer till vår avfallsanläggning. Sedan mellan­lagras det i en täckt container eller transpor­teras direkt för deponering på den så kallade IFA­-deponin. Här täcks all asbest över med jord minst en gång om dagen, beroende på hur mycket material som kommer in.