Foto: Pixabay

Riskavfall

Om du är diabetiker har du säkert kanyler i hemmet. Det är ett riskavfall, precis som det avfall som finns inom sjukvården. Som privatperson kan du lämna kanyler, sprutor och gamla läkemedel gratis på apoteken.

Kanyler och sprutor måste lämnas in i en särskild riskavfallsbehållare, den finns att hämta på apoteken. Det är viktigt att du hanterar riskavfall på rätt sätt genom att lämna in det på rätt ställe. Vi tar inte emot riskavfall på Återbruket.

Exempel på riskavfall

  • Smittförande/stickande/skärande – kanyler, skalpeller etc. som varit i kontakt med kroppsvätskor
  • Härdplastavfall
  • Fixeringsvätska
  • Framkallningsvätska
  • Blyfolie
  • Fotografisk film – t. ex röntgenfilm
  • Läkemedelsavfall
  • Amalgamavfall