bild på returpapper

Returpapper

Det här lägger du i kärlet för returpapper:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i behållaren för plastförpackningar. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar lägger du i vanliga soppåsen (restavfall), omslagspapper lägger du bland pappersförpackningar.

Tänk på att tömma ur papperskassen/plastkassen när du lämnar ditt returpapper, den ställer annars till problem vid återvinningsprocessen på pappersbruken. Papperskassar/kartong sorteras som pappersförpackning och plastkassen sorteras som plastförpackning på en återvinningsstation. Större wellpapplådor läggs i behållaren för wellpapp på Återbruket.

Vad händer sedan?

Returpapper sorteras manuellt där felsorterat avfall tas bort. Därefter balas pappret och körs till pappersbruk. Återvunnet papper blir för det mesta nytt tidningspapper. Det kan också bli toalett- eller hushållspapper, förpackningskartong eller gipsskivekartong. En liten del används till husisolering och hästströ. Pappersfibern kan återvinnas 5-7 gånger. Vid användning av returfiber sparas 15 procent energi jämfört med att använda ny råvara.

Återvinning är energismart

Återvinnare är goda planetskötare: Om du återvinner din dagstidning spar du energi som räcker för att brygga 38 koppar kaffe.