bild på metallförpackningar

Metallförpackningar

Detta kan du lämna:

Tomma förpackningar av metall. Till exempel:

  • Konservburkar
  • folieformar av aluminium
  • aluminiumfolie
  • kaviartuber (lämna plastlocket på)
  • kapsyler
  • lock
  • burkar (ej pant)
  • tomma medicinkartor/rör

Obs! Sprayflaskor (även tomma) räknas som farligt avfall. Det är en trycksatt behållare med brandfarlig drivgas och kan i värsta fall explodera. Sprayflaskor lämnas på Återbruket som farligt avfall och får alltså inte läggas i Metallförpackningar. Gäller alla typer av färgsprayer, hårspray, deospray och även spraygrädde.

Färgburkar och andra förpackningar som innehåller farligt avfall måste vara tomma och penseltorra om de lämnas till metallförpackningar. Om du är osäker är det bättre att lämna in det som farligt avfall på Återbruken.

Föremål av metall som inte är förpackningar, exempelvis kastruller, bestick, cyklar med mera lämnas på Återbruket i behållaren för Metallskrot. Aluminiumburkar med pant, pantar du i butiken eller på vissa Återbruk som har en Pantamera Express (Bäckby, Ängsgärdet, Köping och Enköping).

Vad händer sedan?

Metallen samlas in och körs till metallåtervinning. Där finfördelas metallen och sorteras med hjälp av en stor magnet i olika metallslag. Det smälts sedan ner och används i tillverkningen av nya produkter. Det kan bli nya förpackningar, armeringsjärn eller motordelar med mera. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att det påverkar kvaliteten. Genom att använda återvunnen metall i stället för att utvinna ny, sparas mycket energi. Att använda återvunnen aluminium sparar 95 procent energi, återvunnen stål sparar 75 procent energi.