bild på glasförpackningar

Glasförpackningar

Detta kan du lämna:

  • Glasflaskor, färgade eller ofärgade
  • Glasburkar, färgade eller ofärgade

Det är viktigt att skilja på färgat och ofärgat glas. Porslin, keramik och kapsyler och dricksglas får inte läggas bland glas eftersom det förstör glassmältan vid återvinning.

Vad händer sedan?

Det insamlade glaset skickas till Glasåtervinning AB, som ligger i Hammar i Närke. Där sorteras det ytterligare och krossas. Det krossade glaset blir nya glasförpackningar, men det används också vid tillverkning av glasfiber och betong. Vid användning av returglas sparas 20 procent jämfört med den energi som går åt vid tillverkning av nya råvaror. Glas kan smältas och formas om hur många gånger som helst utan att förlora kvalitet.

Läs mer om glasåtervinning på hemsidan www.glasatervinning.se