glasförpackning som lämnas i en glasiglo

Returpapper och förpackningar

När du sorterar dina förpackningar och returpapper spar du på jordens resurser och hjälper till att minska klimatförändringarna. Returpapper och förpackningar lämnar du på en återvinningsstation, i ett sopskåp eller i en miljöbod beroende på hur du bor. Du kan också lämna dessa till Återbruket. Allt återvinns sedan till nya produkter.

Nytt!

Från 1 januari 2022 blir returpapper ett kommunalt ansvar. Då tar kommunerna över ansvaret för att samla in och återvinna returpapper i Sverige. Returpapper definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. Tidigare har ansvaret för insamling och återvinning legat på producenterna.

Till förpackningar räknas förpackningar av både hård- och mjukplast, papper, glas och metall. Det kan till exempel vara ketchupflaskor, plastfolie, konservburkar, mjölkkartonger och syltburkar.

Så sorterar du förpackningar och returpapper

Här kan du läsa mer om hur du ska sortera dina förpackningar och returpapper och hur de återvinns.

Måste jag skölja ur förpackningarna?

Förpackningarna måste inte vara rena för att kunna återvinnas, men tömda. Det är alltså inte nödvändigt att skölja ur förpackningarna. Men det kan ju vara trevligare för dig själv för att slippa lukt på den plats där du förvarar dina tomma förpackningar.

Varför ska jag sortera?

Materialet från förpackningar och returpapper går att återanvända som råvara vid tillverkning av nya produkter. Det är viktigt att ta tillvara materialet så att vi kan spara på naturens resurser och minska vår energianvändning.

När du köper en produkt betalar du en slant som ska täcka återvinningen av den. Om du lägger förpackningar eller returpapper i soporna får du betala en gång till. Dessutom återvinns materialet inte på bästa sätt.

Hitta till återvinningsstationerna

Producenterna har bildat en gemensam organisation som heter Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, FTI. Det är också de som äger och driver återvinningsstationerna. Hitta din närmaste återvinningsstation på www.ftiab.se. Där kan du också anmäla om det är skräpigt på en återvinningsstation.

Nytt!

För dig som lämnat returpapper i tidningscontainern på en återvinningsstation är det heller inga förändringar.  VafabMiljö tar över ansvaret för dessa från 1 januari 2022. Övriga containers på återvinningsstationerna ligger fortsatt under FTIs (Förpacknings och tidningsinsamlingens) ansvar.

Ändringen gäller bara returpapper och sker som en följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper ska upphöra. Producentansvaret för förpackningar kvarstår, och här blir inga ändringar vad gäller insamlingen.