bild på grovavfall på Återbruket

Grovavfall på Återbruket

Grovavfall är skrymmande avfall från hushåll som exempelvis kasserade möbler, kläder, skidor, leksaker, husgeråd, mattor, cyklar, pulkor och emballage. Det ryms inte i det gröna eller bruna kärlet.

Allt grovavfall lämnas till Återbruket där ungefär 97 procent av avfallet material- eller energiåtervinns.

För att minska mängden avfall som går till energiutvinning eller deponi (soptipp), samt få ett renare återvinningsmaterial på Återbruken, har vi tagit bort behållaren för “Brännbart” och ersatt den med “Tapeter, Takpapp, Gummi”.

Inget farligt avfall i grovavfallet, tack

Tänk på att grovavfall inte får innehålla farligt avfall. Exempel på grovavfall som innehåller farligt avfall är tryckimpregnerat trä, kyl- och frysskåp, elektronik, batterier, asbest, bildäck eller hushållssopor. 

Det här sorteras som grovavfall

 • Trä (ex lastpallar, bräder, skåp, dörrar)
 • Well (ex. större kartonger, flyttkartonger, papprör)
 • Plast (ex. plastmöbler, trasiga plastleksaker utan batterier, pulkor, husgeråd av plast, plastslangar)
 • Tapeter, Takpapp, Gummi (ex. gummislang, läder, blöt/starkt nedsmutsad textil)
 • Soffor och Sängar (ex. tygklädda möbler, madrasser, skumgummi, mattor, fönster och speglar med ram)
 • Textilier (ex.  kläder, gardiner, dukar, sängkläder och annat av tyg)
 • Ris och grenar (ex. trädstammar)
 • Gräs, löv och fallfrukt
 • Fönster ( ex. fönster med eller utan ram, bilrutor, dricksglas, speglar, duschväggar och glasskivor)
 • Isolering och Glas (ex. mineralull, dricksglas, glasskålar, spegel/planglas med eller utan ram) på de Återbruk där Fönster inte finns.
 • Gips (ex. rena gipsskivor)
 • Fyllnadsmassor (ex. cement, tegel, jord, sten, keramik och porslin, kakel och toalettstol)
 • Böcker (ex. böcker med hård pärm och pocket)

Mer information om hur du sorterar grovavfall på Återbruket.

Faktablad – vad som ska läggas var på Återbruket.

Vad händer med avfallet?