bild på elavfall i hushållet

Elavfall

Elavfall är saker som har sladd eller batteri. Dessa produkter kan innehålla miljöfarliga ämnen som bland annat kadmium, kvicksilver, freoner och PCB. Det är därför viktigt att du lämnar trasigt eller gammalt elavfall till Återbruket, så det kan tas om hand på ett säkert sätt.

Du sorterar elavfall på Återbruket. Det kan vara vitvaror, småelektronik, kyl-och frys, dator- eller bildskärmar. Elavfall har ett producentansvar vilket betyder att du kan lämna in ditt elavfall till butiker som säljer elektronikvaror.

Det här är elavfall

 • Spisar
 • Diskmaskiner
 • Kylskåp/frys
 • Klockor
 • Telefoner
 • Datorer
 • Glödlampor
 • Batterier
 • Tv
 • Stereo
 • Andra apparater som innehåller kretskort och drivs med batteri eller sladd.

Glöm inte de inbyggda batterierna

Tänk på att många saker har inbyggda batterier, exempelvis spelande födelsedagskort, skor som blinkar, el-tandborstar, leksaker som låter eller blinkar. Om det inte går att att ta loss batteriet lämnar du in hela saken till försäljningsstället eller till Återbruket.

Vad händer sedan?

Kylskåp och frys: El-Kretsen ansvarar för hanteringen av kyl- och frysskåp. De skickas vidare till Järna i Södermanland där de töms på freoner, utvinner CFC ur isoleringen samt tömmer ur kompressoroljan. Metallen plockas bort och återvinns medan plasten energiåtervinns.

Vitvaror: Exempel på vitvaror är spisar, disk- och tvättmaskiner. De skickas för behandling till certifierade elektronikåtervinnare. Se ovan om kylskåp och frysar.

Batterier: Batterierna skickas till Göteborg där de sorteras av maskiner som känner av olika batterier och kan därmed sortera ut dessa var för sig. Ytterligare sortering sker för hand. Platsen och metallen i batterierna går till återvinning. Kvicksilver och andra farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt och går till slutförvaring.

Glödlampor/Lysrör: Återvinning sker i Hovmantorp i Småland. Rören vakuumsugs på kvicksilver och glasen återvinns.