en bit asbest

Asbest

Asbest, eller eternit som det även kallas, räknas som farligt avfall och måste hanteras på rätt sätt. Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Men när du börjar riva i det frigörs fibrer som bildar ett damm, som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar och kan ge permanenta skador på lungorna.

Så hanterar du asbest på rätt sätt

  1. Var försiktig när du handskas med asbest. Använd handskar och andningsskydd/munskydd.
  2. Plasta in och tejpa ihop påsen med asbest, Skriv ”asbest” på påsen och lämna den till Återbruket, max en bärkasse. Har du stora mängder asbest behöver du ha ett transportdokument. Kontakta vår kundservice på 021-39 35 00 så hjälper de dig.

Typiska material som innehåller asbest:

  • Ventilationskanaler
  • Isolerade vattenrör
  • Eternitskivor för vägg eller tak
  • Blomlådor
  • Fönsterbrädor
  • Fogar och limrester i kakel och golv
  • Fönsterkitt

Vad händer sen?

Asbest i större mängder vägs in när det anländer till vår avfallsanläggning. Sedan mellan­lagras det i en täckt container eller transpor­teras direkt för deponering på den så kallade IFA­-deponin (en särskild soptipp). Här täcks all asbest över med jord minst en gång om dagen, beroende på hur mycket material som kommer in.