Fritidsbanken

Foto: Fritidsbanken

Låt din sport- och fritidsutrustning återanvändas

Du som har begagnad utrustning hemma, som inte används, kan skänka den till Fritidsbanken som sedan lånar ut till alla som vill låna. Stor del av all utrustning kommer från personer som har skänkt sina prylar. Det är bättre att återanvända än att slänga och det är ett steg uppåt i avfallstrappan. Ingen tjänar några pengar på detta utan hela grundidén bygger på återbruk. Tanken är att alla ska kunna sporta och utrustning ska kunna återanvändas istället för att slängas.

På Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis i fjorton dagar, ungefär som när du lånar en bok på ett bibliotek. Det öppnar upp för alla som vill testa på en aktivitet du är intresserad av, men inte vill börja med att göra stora investeringar.

Fritidsbanker i VafabMiljö-regionen

www.fritidsbanken.se kan du se vart Fritidsbanken ligger på din ort. Där hittar du även öppettider och kontaktpersoner.