Miljönär vänlig

Bli rik genom att laga, låna och återanvända!

I VafabMiljö regionen finns många Miljönär-vänliga verksamheter. För att se vilka dessa är kan du gå in på www.miljönär.se – bli rik genom att laga, låna och återanvända!

Miljönär-vänlig är en ny märkning som du ska leta efter om du vill satsa på framtidens sparform. Exempel på vad dessa verksamheter gör är lagar mobilskärmar, lagar skor, lånar ut böcker och säljer begagnade saker.

Miljonar_logo