Latrin, avlopp och fett

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid hantering och beställning av latrin, enskilda avlopp och fettavskiljare.