bunt med gamla tidningar

Returpapper

Vid årsskiftet 2021-2022 tog kommunerna över ansvaret för att samla in och återvinna returpapper i Sverige. Returpapper definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. Tidigare har ansvaret för insamling och återvinning legat på producenterna.

Om du idag har ett särskilt kärl eller fack för returpapper där du bor kommer det troligen inte att bli några förändringar i närtid. Inte heller för dig som lämnar returpapper i tidningsbehållaren på en återvinningsstation som VafabMiljö tagit över ansvaret för. Övriga behållare på återvinningsstationerna ligger fortsatt under FTIs (Förpacknings och tidningsinsamlingens) ansvar.

Ändringen gäller bara returpapper och sker som en följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper ska upphöra. Producentansvaret för förpackningar kvarstår och insamlingen fortsätter på samma sätt som tidigare.

Verksamhet med tidningsinsamling får ny avgiftsmodell

En konsekvens av regelförändringen är att vi behöver införa en ny avgiftsmodell för alla fastighetsägare som har FNI (fastighetsnära insamling) av returpapper. Det innebär även att vi måste separera avgiften för returpapper från förpackningsavgiften. Därför kommer kostnaderna att särredovisas från och med våren 2022.

Förändringen när det gäller returpapper innebär att totalsumman kan förändras jämfört med 2021. Beroende på kärlstorlek, antal kärl och tömningsintervall för returpapper kan det för en del av våra kunder bli en lägre avgift medan den blir högre för andra.

Det här kan vara ett bra tillfälle att se över det antal kärl och tomningsintervall ni har så att det stämmer överens med de behov ni har idag.

Om du funderar över något, eller vill göra en förändring i dimensioneringen hos dig, hör gärna av dig till vår kundservice på kundservice@vafabmiljo.se eller 021-39 35 00.

Här kan du läsa mer om Returpapper – hur det sorteras och hur det återvinns.

Frågor och svar om returpapper