en godkänd hemkompost

Hemkompostering

För alla hushåll i VafabMiljö-regionen är det obligatoriskt att källsortera sitt matavfall, antingen i den bruna papperspåsen eller genom att kompostera matavfallet på egen hand i en godkänd kompost. Om du komposterar hemma behöver du göra en anmälan till oss, det gäller även för Bokashi-kompostering som du kan läsa mer om längst ner på sidan.

Anmälan om hemkompost

Varför måste jag anmäla att jag komposterar hemma?

Anledningen till att du måste anmäla din hemkompost/bokashi är att det blir ett undantag från Miljöbalken som vi behöver känna till, eftersom VafabMiljö har ansvar för att samla in och behandla hushållens mat- och restavfall. När du hemkomposterar väljer du att själv ta hand om matavfallet och skapar ett eget kretslopp med dina odlingar. Det är då viktigt att du intygar att du gör det på ett bra sätt, som inte leder till besvär för människors hälsa eller miljön.

En godkänd hemkompost

Kompostering av matavfall måste ske i en skadedjurssäker behållare. Det betyder att komposten ska vara försedd med lock, botten och väggar och inte ha större öppningar än sex millimeter. Det ska även finnas utrymme för användning av den kompostjord som bildas.

En bra och säker kompostbehållare underlättar arbetet både för dig som komposterar och för mikroorganismerna som bryter ner matavfallet. Behållaren ska vara tillräckligt stor i förhållande till ditt hushålls storlek. Vi rekommenderar en volym på 50 liter per person och år.

Tumregel för storlek på kompostbehållaren:

 • Oisolerad – 100 liter per person
 • Isolerad – 50 liter per person
 • Roterande – 25 liter per person
 • Bokashi – minst 2 st behållare

Det här behöver du:

 • En kompostbehållare
 • Täck- och strömaterial, till exempel flisat trädgårdsavfall
 • Diverse trädgårdsredskap, till exempel en grep
 • En liten plasthink eller liknande i köket som uppsamlingskärl för matavfallet

Så sköter du om komposten

För en lyckad kompostering krävs en bra behållare som kan fungera året runt. Komposten behöver luft så mikroorganismerna får syre för att kunna jobba. Vid kompostering bryts matavfallet ned av bakterier, svampar, maskar och andra smådjur. Dessa nedbrytare behöver ha lagom med luft, vatten och näring för att komposteringsprocessen ska fungera.

Därför är det viktigt att du sköter om din kompost så att den inte blir för tät. Håll den lagom fuktig och blanda runt i komposten till och från. Ett tips är att tillföra kompostmaskar som ”rör om” i komposten. De trivs alldeles utmärkt i isolerade varmkompostbehållare.

Det här kan du kompostera:

 • Matrester
 • Skal och rester från frukter, grönsaker, och rotfrukter
 • Te och kaffesump – även påsarna och filtren
 • Krossade äggskal
 • Hushållspapper, ofärgade servetter och näsdukar – om det inte sugit upp något skadligt ämne
 • Trädgårdsavfall

Mer tips för en bra hemkompost – läs Komposthandboken

Tillstånd och föreskrifter

Som ett mål i Avfallsplanen blir det från och med den 1 januari 2021 obligatoriskt att sortera ut och samla in matavfall.

Avfallsplanen (pdf)

Tänk på att tillståndet för kompostering blir knutet till dig som person, inte till fastigheten. Det betyder att om du tagit över en fastighet där någon tidigare komposterat måste du göra en ny anmälan om du vill fortsätta.

När du komposterar måste du följa avfallsföreskrifterna.

Hemkompostering med Bokashi-metoden

Bokashi är en kompostering som sker inomhus i köket. Matresterna konserveras så de inte luktar och görs färdiga för jorden.

Till bokashi-kompostering behöver du två lufttäta hinkar med lock och bokashiströ som innehåller mikrober som konserverar matresterna. En av hinkarna används för efterjäsning och står kvar inomhus ett par veckor efter att den fyllts med matrester.
Därefter gräver du ner den jästa bokashin  i jorden. Det krävs alltså att du som har en bokashi hemma, också har någonstans att ta tillvara på bokashin (balkong, kolonilott eller trädgård).

Fördelen med bokashi är att ingen näring går förlorad, utan allt går tillbaka till nya odlingar och blir en resurs i det egna hushållet. Inget kol går ut i luften som koldioxid eller metan, utan kommer ner i jorden och gör nytta.

Mer information hittar du på www.bokashi.se

Tänk på att även en bokashi räknas som en hemkompost och du behöver göra en anmälan till oss.