soptunnor uppställda framför husvägg

Avfallsföreskrifter

Alla kommuner måste ha en renhållningsordning. Den består av en avfallsplan och föreskrifter. Avfallsplanen handlar om att göra saker för att minska mängden avfall och föreskrifterna är de regler som finns i kommunen om hur avfall från hushållen ska samlas in.

Föreskrifterna fungerar som en rättslig grund i det dagliga arbetet, för att ta ut renhållningsavgift och vid tvister. De är beslutade av alla kommuners kommunfullmäktige och för att göra större ändringar måste de godkännas av kommunfullmäktige. Avfallsföreskrifterna beskriver vilka skyldigheter och vilket ansvar som VafabMiljö och kommunernas miljökontor har. De beskriver också vilka skyldigheter och ansvar man har som privatperson eller företag, när det gäller avfall.

Reviderade avfallsföreskrifter VafabMiljös alla kommuner exkl. Heby 2022 (pdf)

Avfallsföreskrifter VafabMiljö – Heby 2022 (pdf)

Avfallstaxan

Naturvårdsverkets sida om avfallshantering