medarbetare med armar upp i luften på deponin

Kund hos VafabMiljö

Välkommen till oss på VafabMiljö!

Vi är ett kommunalförbund som är bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vårt uppdrag är att samla in och ta hand om det kommunala avfall som uppstår i dessa kommuner. Det är vi som sköter insamlingen och bearbetningen av det restavfall du slänger i gröna kärlet och det matavfallet du slänger i det bruna. Avfallet blir till resurser genom fjärrvärme i våra hus och biogas och biogödsel till fossilfria transporter och våra lokala lantbruk.

Läs mer om sophämtningen och hur kärlen ska stå

Det gröna kärlet

I det gröna kärlet slänger du ditt restavfall. Restavfallet är det som blir över när du har sorterat ut förpackningar och matrester. Det kan vara blöjor, tops, kattsand, snusprillor, ballonger och kuvert. Tyvärr slängs väldigt mycket i gröna tunnan som inte hör hemma där. Vi ser ofta pappers-, plast- och metallförpackningar när vi samlar in avfallet. De förpackningarna kan återvinnas och bli till nya, vilket är mycket bättre än att vi eldar upp dem.

Läs mer om restavfall

Det bruna kärlet

I det bruna kärlet samlar vi in matavfall. Matavfallet är de rester som inte äts upp när du lagar mat eller sorterar ut sådant som inte är ätbart från kylen. Matavfallet läggs i bruna papperspåsar som vi levererar hem till dig. Av matavfallet skapar vi biogas, ett fossilfritt drivmedel som bland annat bussar, lastbilar och bilar kan köra på. Det som blir kvar när vi gör gasen använder lokala lantbrukare som ett naturligt gödningsmedel på sina åkrar. Därför är det viktigt att inget annat än matavfall och de bruna papperspåsarna slängs i bruna kärlet. Ibland upptäcker vi att det slängs matavfall i plastpåsar. Och vi vill ju inte att vår mat odlas i jord med plast, eller hur? Att ha ett brunt kärl är inget måste, men det är det miljövänligaste sättet att ta hand om matavfallet eftersom att vi tar vara på både gödslet och gasen som bildas. Om du vill kompostera ditt matavfall hemma går det också bra, men då behöver du göra en ansökan om hemkompost.

Återbruket (ÅVC)

Förutom att vi samlar in och hämtar rest- och matavfall driver vi även 18 Återbruk (Återvinningscentraler) i regionen. Dit kan alla hushåll åka för att lämna sitt grovavfall, allt ifrån glödlampor och trädgårdsris till soffor och spisar. Återbruket ingår i hushållens grundavgift och du får besöka det hur ofta du vill. Våra Återbruk har närmare 2 miljoner besök om året.

Läs mer om våra Återbruk.