en godkänd hemkompost

Hemkompostering

Alla i vår region är skyldiga att källsortera sitt matavfall, antingen i den bruna papperspåsen eller genom att kompostera matavfallet på egen hand i en godkänd kompost. Om du komposterar hemma behöver du göra en anmälan till oss. Även bokashi-komposter, som du kan läsa mer om längst ner på sidan, ska anmälas.

Anmälan om hemkompost

En godkänd hemkompost

Det är viktigt att kompostbehållaren är byggd med en avgränsning för att hålla skadedjur borta och inte orsaka andra olägenheter. Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. Med skadedjurssäker menas att komposten ska vara försedd med lock, botten och väggar och inte ha större öppningar än sex millimeter.

En bra och säker kompostbehållare underlättar arbetet både för dig som komposterar och för mikroorganismerna som bryter ner matavfallet. Behållaren ska vara tillräckligt stor i förhållande till ditt hushålls storlek. Vi rekommenderar en volym på 50 liter per person och år.

Tumregel för storlek på kompostbehållaren:

 • Oisolerad – 100 liter per person
 • Isolerad – 50 liter per person
 • Roterande – 25 liter per person
 • Bokashi – minst 2 st behållare

En behållare kan vara allt från en enkel brädlåda till en motoriserad och isolerad varmkompost.

Det här behöver du:

 • En kompostbehållare
 • Täck- och strömaterial, till exempel flisat trädgårdsavfall
 • Diverse trädgårdsredskap, till exempel en grep
 • En liten plasthink eller liknande i köket som uppsamlingskärl för matavfallet

Så sköter du om komposten

För en lyckad kompostering krävs en bra behållare som kan fungera året runt. Komposten behöver också luft då mikroorganismerna måste ha syre för att kunna jobba. Vid kompostering bryts det organiska materialet ned av bakterier, svampar, maskar och andra smådjur.

För att komposteringsprocessen ska fungera vill nedbrytarna ha lagom med luft, vatten och näring. Därför är det viktigt att du sköter om din kompost så att den inte blir för tät, att den hålls lagom fuktig och att materialet är blandat. Ett tips är att tillföra kompostmaskar som ”rör om” i komposten. De trivs alldeles utmärkt i isolerade varmkompostbehållare.

Det här kan du kompostera:

 • Matrester
 • Skal och rester från frukter, grönsaker, och rotfrukter
 • Te och kaffesump – även påsarna och filtren
 • Krossade äggskal
 • Hushållspapper, ofärgade servetter och näsdukar – om det inte sugit upp något skadligt ämne
 • Trädgårdsavfall

Mer tips för en bra hemkompost – läs Komposthandboken

Tillstånd och föreskrifter

Som ett mål i Avfallsplanen blir det från och med den 1 januari 2021 obligatoriskt att sortera ut och samla in matavfall.

Avfallsplanen (pdf)

Tänk på att tillståndet för kompostering blir knutet till dig som person, inte till fastigheten. Det betyder att om du tagit över en fastighet där någon tidigare komposterat måste du göra en ny anmälan om du vill fortsätta.

När du komposterar måste du följa avfallsföreskrifterna.

Hemkompostering med Bokashi-metoden

Bokashi är en kompostering som sker inomhus i köket. Matresterna konserveras så de inte luktar och görs färdiga för jorden.

Till bokashi-kompostering behöver du två lufttäta hinkar med lock och bokashiströ som innehåller mikrober som konserverar matresterna. En av hinkarna används för efterjäsning och står kvar inomhus ett par veckor efter att den fyllts med matrester.
Därefter grävs den jästa bokashin ner i jorden. Det krävs alltså att du som har en bokashi hemma, också har någonstans att ta tillvara på bokashin (balkong, kollonilott eller trädgård).

Fördelen med bokashi är att ingen näring går förlorad, utan allt går tillbaka till nya odlingar och blir en resurs i det egna hushållet. Inget kol går ut i luften som koldioxid eller metan, utan kommer ner i jorden och gör nytta.

Mer information hittar du på www.bokashi.se

Tänk på att även en bokashi räknas som en hemkompost och du behöver göra en anmälan till oss.