Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor som brukar dyka upp – och svar på dessa.

Om du inte hittar svar på det du undrar över, skicka e-post till info@vafabmiljo.se. Använd dig gärna av vår Sorteringslista A-Ö om du vill veta hur något sorteras.

Om sortering

Hur sorterar jag tomma målarfärgsburkar?

Om målarfärgsburken är penseltorr, d v s att du får inte upp någon mer färg med penseln, då lägger du burken till metallskrot eller plast. Annars ska målarfärgsburken sorteras som farligt avfall, även om det bara är lite färg kvar i den.

Jag bränner mitt avfall, varför ska jag då ha ett sopkärl?

Sopor får bara förbrännas i speciella anläggningar som kan rena de farliga rökgaser som bildas. Att bränna sina sopor själv är ett miljöbrott som kan leda till fängelse.

Jag har sett att sopbilen tömmer både rest- och matavfall samtidigt, blandas det?

Nej det blandas inte. Sopbilen som hämtar olika typer av avfall samtidigt har alltid två eller flera fack som skiljs åt av en vägg inne i sopbilen.

Kan jag lägga kattsand bland matavfallet? Det står på förpackningen att sanden är komposterbar.

Nej, kattsand ska inte läggas i den bruna papperspåsen, även om det står att det är komposterbart. Det läggs i restavfall eller brännbart i Köping, Arboga, Kungsör. Den bruna papperspåsen rötas och blir till biogas. Kattsand ställer till problem i anläggningen och bryts inte ner i rötkammaren.

Kostar det något att lämna avfall på Återbruken (ÅVC)?

Nej, det kostar inget för hushållen att lämna sitt sorterade avfall, det ingår i renhållningstaxan. Företag måste däremot köpa ett Återbrukskort, då ska man kontakta VafabMiljös kundservice 021-39 35 00.

Måste jag diska förpackningarna innan jag lämnar dem till återvinning?

Det räcker om du sköljer ur dem med kallt vatten så att de inte är kladdiga eller har matrester kvar. Använd gärna kvarblivet diskvatten!

Var lägger jag bläckpatroner?

Om det är rester kvar lämnas patronen från skrivare som farligt avfall till Återbruket. Tomma bläckpatroner läggs i restavfallet/brännbart.

Var ska jag kasta chips- och kaffepåsar, de har ju metall på insidan?

De påsarna består till största delen av plast och därför sorteras det som plastförpackningar.

Var ska jag lämna farligt avfall?

Farligt avfall från hushållen ska lämnas på Återbruken. Det är viktigt att du har förpackat det farliga avfallet väl och att det framgår vad det innehåller. Behåll gärna originalförpackningen.

Var ska jag lämna mediciner och kanyler?

Mediciner tar vi inte emot på Återbruket utan det ska lämnas till Apoteket.
Kanyler ska läggas i en särskild behållare som man får på Apoteket. Den fulla behållaren lämnas sedan till Apoteket.

Varför får inte kuvert ligga i tidningsinsamlingen?

Klistret och plastfönstret kan förstöra pappersmassan, därför läggs kuvert i restavfallet.

Om matavfall och bruna påsen

Den bruna påsen blir ofta blöt och går sönder. Varför?

Den bruna påsen behöver luft och det får den av en speciellt framtagen påshållare. Påshållaren går att få tag på de flesta Återbruk, hos din kommun eller hos din fastighetsägare. Undvik att ställa påsen i en plasthink. Låt också matavfallet rinna av i diskhon innan du lägger det i påsen. I botten går det bra att ha lite hushållspapper eller äggkartong.

Hur får jag nya matavfallspåsar när de tagit slut?

Bruna påsar för matavfall finns att hämta på våra Återbruk. Vissa kommuner delar ut påsar, i andra kommuner kan du även hämta påsar i tex livsmedelsbutiker. Gå in under fliken Hushåll och klicka på din kommun för hitta alla hämtställen i din kommun.

Om du bor i flerfamiljshus, kontakta din hyresvärd för att få nya påsar.

Hur ofta ska man byta den bruna påsen?

Påsen bör bytas minst två gånger i veckan även om den inte fyllts. Fyll den inte mer än 3/4-delar, så att du kan vika ihop den ordentligt. Då undviker du att matavfallet ramlar ur i kärlet och börjar lukta illa.

Ingår påshållare i mitt abonnemang?

Ja, det gör det. Prata med din fastighetsägare om var du hittar nya påshållare. För dig som bor i villa kan påshållare i de flesta kommuner hämtas på Återbruken eller hos din kommun.

Kan jag använda andra papperspåsar eller bioplastpåsar för mitt matavfall?

Nej. Påsen är anpassad för matavfall och att stå emot lite väta. Påsen har också ett speciellt lim som bryts ned i rötningsprocessen, vilket inte andra papperspåsar har. Bioplastpåsar är inte framtagna för rötning och plasten ställer till problem i anläggningen.

Kan jag kasta tuggummi och snus i matavfallspåsen?

Nej, tuggummi, snus och fimpar ska läggas i vanliga soppåsen.

Mina påsar fryser fast i kärlet, vad gör jag åt det?

Låt blött avfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Vik ihop påsen noga så att avfallet inte rinner ut och sedan fryser fast. Låt gärna påsen stå utomhus några minuter innan du lägger den i kärlet så att ytan på matavfallspåsen blir kall. Det förhindrar bildning av kondens som sedan fryser. Man kan lägga en karta äggkartong i botten på kärlet när det är tomt, så undviker man att påsar fryser fast i kärlet. Innan tömning, skaka till kärlet ordentligt så brukar fastfrusna påsar lossna

Mitt bruna kärl luktar illa när det är varmt ute. Vad kan jag göra åt det?

Försök att inte låta kärlet stå direkt i solen. Det är viktigt att göra rent kärlet ofta och om det luktar väldigt mycket kan du skvätta lite ättika i botten på kärlet. Det tar bort en del av lukten.

Var noga med att vika ihop påsen ordentligt innan du lägger den i kärlet, om matavfallet rinner ut luktar det mer illa. Låt vått avfall rinna av innan det läggs i påsarna – och använd påshållaren.

Skölj gärna räk- och kräftskal med kallt vatten i ett durkslag och linda in dem i tidningspapper innan de läggs i påsen.

På sommaren blir det fluglarver i mitt bruna kärl, vad gör jag för fel?

Ställ kärlet om möjligt i skuggan. Rengör det under sommaren. Vik ihop påsarna ordentligt. Du kan också spraya ättika i kärlet eller strö lite släckt kalk i kärlet.

Om abonnemang

Hur gör jag om jag vill byta storlek på mitt sopkärl eller ändra på mitt abonnemang?

Kontakta VafabMiljös kundservice för mer information om blanketter.

Jag får så lite avfall i min sommarstuga. Kan jag säga upp det abonnemanget och ta med mig avfallet?

Nej, enligt lag ska varje hushåll ha sophämtning och det är inte tillåtet att själv frakta sitt hushållsavfall. Lagen finns för att skydda miljö och hälsa från bland annat ohyra, spridning av sjukdom och gift.

Kan jag säga upp mitt sophämtningsabonnemang? Jag har nästan inget avfall och jag källsorterar allt.

Enligt lag ska varje hushåll ha sophämtning och det är inte tillåtet att själv frakta sitt hushållsavfall. Man kan inte ta hushållsavfall till Återbruket, som är till för hushållens grovavfall och farligt avfall. Alla har restavfall, det är  utnötta diskborstar, disktrasor, disksvampar, dammsugarpåsar, kuvert, bomullstops, snus, fimpar, trasiga strumpor, blöjor, bindor, tamponger med mera. Man får inte heller ta med sig avfallet från sin sommarstuga och lämna i kärlet där man bor.

Om du har väldigt lite avfall kan ansökan om förlängt hämtningsintervalI. Då hämtas ditt avfall 4 gånger per år eller 2 gånger på sommarsäsong. Då måste du även använda dig av en hemkompost som vi godkänt eller en avfallskvarn som din kommun godkänt för allt ditt matavfall.  Anser du att du kan ta hand om allt ditt avfall själv kan man ansöka om eget omhändertagande enligt 59 a § i Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö kommunalförbund. Kontakta din kommun i detta fall. Även om du blir beviljad befrielse måste du ändå betala den fasta avgiften. Den täcker kostnader för Återbruken, information, omhändertagande av farligt avfall och kyl/frys, administration m m.

Övrigt

Vad är en invasiv växt?

Främmande – invasiva – arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan, de kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. De kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk.

Exempel på invasiva växter är parkslide, blomsterlupin, jättebalsamin och jätteloka. Hos Naturvårdsverket kan du läsa mer om de invasiva arterna som finns i Sverige.

Vad gör VafabMiljö för att minska mängden flugor på Gryta avfallsstation?

Vi har tagit fram en handlingsplan med en rad åtgärder för att minska uppkomsten av flugor på anläggningen. Det gäller bland annat stärkta rutiner vid hanteringen av avfall med organiskt innehåll, installerade ljusfällor och indikatorer från Anticimex samt veckovis uppföljning av läget på anläggningen.