Västerås nya taxa 2020

Nya taxor för hushållsavfallet i Västerås kommun

Nu har Västerås kommun antagit VafabMiljös förslag till ny taxa. Det innebär ett antal förändringar gällande abonnemang och taxor för dig som bor i kommunen. Anledningen till att vi förändrar taxekonstruktionen är för att vi har blivit ett kommunalförbund. I vår region ingår nu 12 kommuner; alla kommuner i Västmanland samt Enköping och Heby. Med en gemensam taxa och samma möjligheter till sortering och abonnemang i kommunerna kan vi tillsammans styra mot en bättre miljö. Och det är lättare om vi alla har samma förutsättningar. Tillsammans skapar vi det hållbara samhället, som vi brukar säga.

Specifikt för Västerås ser vi nu att hämtning av restavfall var fjärde vecka kommer att erbjudas utan krav på hemkompostering. Är du bra på att sortera kommer du även att ha möjlighet till att välja glesare hämtningsintervall för restavfall. När det kommer till verksamheter med fettavskiljare kommer vi nu att kunna erbjuda abonnemang för hämtning och tömning.

Läs om taxan i sin helhet:

Läs hela taxedokumentet här.