Renhållningsordning

Renhållningsordningen består av Avfallsplan 2014-2019 samt lokala föreskrifter om avfallshantering. Avfallsplanen beskriver på vilket sätt avfalls- och återvinningsverksamheten i Västerås ska utvecklas under perioden 2014-2019. Det är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen.

Västerås stads renhållningsordning