Slam och fett

Har du ett hus som inte är anslutet till det kommunala avlopps­systemet måste du ha antingen slam­tömning eller latrin­hämtning via VafabMiljö.

Det är hos VafabMiljö du beställer slamtömning och latrinhämtning.

Slamtömningen utförs av Relita Industri och Skadeservice AB (Relita), som är den entreprenör som vi har handlat upp för tömning av alla enskilda avlopp i kommunen. Av miljöskäl är det viktigt att din brunn eller tank töms regelbundet. Töms inte din behållare finns det risk för försämrad reningsfunktion i brunnen och därmed en ökad belastning på miljön av i första hand näringsämnen.

Är ditt avlopp kopplat till en avlopps­tank eller en slam­avskiljare ska du ha slam­tömning. Har du istället ett vanligt utedass ska du välja latrin­hämtning. Läs mer under rubriken latrin.

Hur går det till?

Din slamtank eller slam­avskiljare ska tömmas minst en gång per år. Tömning får endast utföras av vår entreprenör Relita. Vill du ansöka om dispens och få längre hämtnings­intervall, skicka din ansökan till Miljö- och hälso­skydds­förvalt­ningen i Västerås kommun. För att beställa ett abonnemang eller beställa tömning, kontaktar du Kundservice på VafabMiljös.

Telefon 020-120 22 20

E-post kundservice@vafabmiljo.se

För akut tömning under kvällar och helger, kontakta vår entreprenör Relita på telefon 0771-103 500. Observera att akut tömning medför extra kostnader, se avfallstaxan för mer information.

Avstånd mellan brunn och väg

Med anledning av skärpta krav från arbetsmiljöverket har den maximala slanglängden minskats till 10 meter vid plan terräng och 0 meter vid kuperad terräng. Avståndet mellan brunn och närmaste uppställningsplats för tömningsbil har tidigare haft en rekommendation om att inte överstiga 25 meter. Det är chauffören som bedömer om fordonet måste placeras så att det krävs extra slang. Om avståndet mellan hämtfordonets och tömningsplatsens angöringspunkt överstiger 10 meter måste fastighetsägaren själv ordna slang eller rör med tillhörande kopplingar. Vid kuperad terräng accepteras ingen slangdragning.

​Lätta brunnslock

Vi vill vädja till dig som har ett tungt betonglock på din brunn att byta till ett lättare lock och därigenom göra locklyften skonsammare för chaufförerna. Enligt Arbetsmiljöverket gäller att locket får väga max 15 kilo. Klarar ditt lock Arbetsmiljöverkets norm? Om inte måste du byta ut ditt tunga lock mot ett lättare!

Slamavskiljare och slutna tankar ska tömmas minst en gång per år. Vi skickar ut ett tömnings­schema till dig som är kund.

Fett

Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet, det ska samlas in i lämpliga behållare och lämnas för återvinning på Återbruket. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill
 • Hamburgerbar
 • Konditori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök

Obs! Även om det finns en fettavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut matolja och frityrfett i avloppet.

Mer information om fettavskiljare och avlopp

Fettavskiljare och fettåtervinning Information och blankett

Fettavskiljare och fettåtervinning 2017 Mer detaljerad information (extern länk)

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Broschyr