Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för Västerås kommun för nerladdning. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Övrig informationsmaterial hittar du här.

Broschyrer

Råd och anvisningar för avfallsutrymmen och transportvägar

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Faktablad

Abonnemang källsorterat 

Abonnemang källsorterat med hemkompost

Abonnemang osorterat

Fettavskiljare och fettåtervinning  Mer information (extern länk)

Kommunalt renhållningsansvar

Sorteringsutrustning för källsortering

Övrigt

Att tänka på när sopbilen kommer

Inget grovavfall i miljöboden

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se