Blanketter

Här hittar du som bor i Västerås kommun blanketter att ladda ner.

Har du ingen möjlighet att skriva ut dem, kontakta Kundservice så skickar vi dig blanketter.

Kontaktuppgifter till Kundservice hittar du här.

Policy för behandling av personuppgifter hittar du här

Ifyllningsbara blanketter

Ägarbyte/flyttanmälan

Ifyllningsbar och utskrivbar blankett

  1. Fyll i blanketten
  2. Spara den ifyllda blanketten lokalt på din dator
  3. Maila den sedan till kundservice@vafabmiljo.se

Elektronisk blankett

  1. Fyll i blanketten
  2. Tryck på skicka. Blanketten skickas automatiskt till kundservice@vafabmiljo.se

Blanketter för utskrift

Abonnemangsvalsblankett sophämtning småhus och fritidshus

Abonnemangsvalsblankett sophämtning flerbostadshus och verksamheter

Befrielse från hämtning av avfall för obebodd fastighet, ansökan om

Delad faktura för slamtömning

Delat sopkärl, ansökan om

Förlängt sophämtningsintervall, ansökan om

Hemkompostering

Uppehåll i hämtning, ansökan om

Anmälan om fettavskiljare och fettåtervinning

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam sker via Västerås Stad, blankett hittar du via den här länken. Blanketten finns längst ner på sidan.