Undantag

Här hittar du information om undantag från de vanligaste avfallsabonnemangen. Du ansöker om undantag genom separat blankett.

Uppehåll i hämtning

Om fastigheten inte används under en sammanhängande period av minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtningen. Har du sommarabonnemang ska fastigheten vara obebodd hela säsongen. Uppehåll kan beviljas för maximalt två år. Om ansökan beviljas blir du befriad från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften. Blankett ansökan uppehåll i hämtning.