Slam och fett

Slamtömning

Slamavskiljare och slutna tankar töms enligt abonnemang en till två gånger per år, beroende på abonnemang. För extra tömning kontakta Kundservice på telefon 020-120 22 20 (öppettider hittar du här) eller via e-post kundservice@vafabmiljo.se. Du kan också vända dig till oss om du har frågor om slam, fett och latrin.

Tömningsfrekvens

Hösttömningen pågår vecka 40-48.

Från och med 2018 kommer indelning ske områdesvis och tömningsmånad införas. Kunder som varit med på kampanjerna tilldelas en månad och aviseringsbrev skickas ut ca två veckor innan påbörjad tömning i området. Kunderna ges möjlighet att lägga in upp till 12 tömningar till ordinarie pris.

Slamavskiljare och slutna tankar töms enligt abonnemang minst en gång per år. För extra tömning kontakta VafabMiljös kundservice. Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör Relita på tfn 0771-103 500. Observera att akut tömning medför extra kostnader, se priser nedan.

Avgift slamtömning
Ordinarie tömning (Brunnstorlek max 6 kbm) 739 kr/gång
Tillägg till ordinarie tömning:
Tillägg för brunnstorlek över 6 kbm 207 kr/kbm
Tillägg för extra tömning senast en vecka efter avrop 319 kr/gång
Tillägg för extra tömning senast en dag efter avrop 1 343 kr/gång
Att tänka på

Avståndet mellan uppställningsplats och slambrunn/tank får inte överstiga 25 meter. Lock eller tömningsanordning får inte vara övertäckt.

Fettavskiljare

Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet, det ska samlas in i lämpliga behållare och lämnas för återvinning på Återbruket. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill
 • Hamburgerbar
 • Konditori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök
Avgift tömning av fettavskiljare
Ordinarie tömning, brunnsstorlek 0 – 3 kbm 825 kr/gång
Ordinarie tömning, brunnsstorlek 3,1 – 6 kbm  1 100kr/gång
Mottagningsavgift  945 kr/ton

Obs! Även om det finns en fettavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut matolja och frityrfett i avloppet.

Mer information

Här hittar du mer information samt blankett för anmälan om fettavskiljare.

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Broschyr