Renhållningsordning

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Den antas av kommunfullmäktige och är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen.

Till renhållningsordningen hör även kommunens avfallsplan. Här nedan kan du läsa eller ladda hem båda dokumenten för Surahammars kommun.

Renhållningsordning Surahammars kommun

Avfallsplan Surahammars kommun