Latrin

Ny latrintaxa från 1 maj 2018

Nu när vi är ett kommunalförbund samordnar vi alla avgifter för hämtning av hushållsavfall i vår region. Det innebär att taxan för latrin ändras och att du får ökad valfrihet att välja mellan olika typer av abonnemang för latrinhämtning.

Du kan välja mellan följande abonnemang:

Budning 619 kr/kärl
Sommarhämtning 6 ggr/säsong (var 4:e vecka) 3 716 kr/säsong
Sommarhämtning 11 ggr/säsong (var 14:dag) 6 813 kr/säsong

I avgiften ingår ett kärl per hämtning.

Kostnad för utkörning av extra latrinkärl: 393 kr/utkörning

Priserna är inklusive moms.

Hämtning

Ditt latrinkärl hämtas varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden vecka 18-39, beroende på vilket abonnemang du valt. Du kan också beställa budning året runt. Hämt­ningen för jämna veckor börjar vecka 18 och slutar vecka 38. Hämtningen för ojämna veckor börjar vecka 19 och slutar vecka 39.  Latrinhämtning utförs av vår entreprenör.

I Surahammars kommun hämtas latrin efter beställning. För fritidshus sker hämtning varannan vecka under perioden v.19-39. Observera att hämtning endast sker genom budning, kontakta vår kundservice för beställning. Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Att tänka på

  • latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
  • latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
  • ställ latrinkärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, vid hämtningstillfället.
  • latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

Behållare hämtas inte om

  • den innehåller felaktigt material
  • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
  • kärlet är för dåligt förslutet
  • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om du inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning. Hämtningen utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Avgifter

Övriga avgifter för latrinhämtning hittar du i avfallstaxan för Surahammars kommun.

Faktura

Abonnemangskunder (med fast antal tömningar) faktureras två gånger per år, i juni och oktober. Vid budning av latrinhämtning kommer fakturan att skickas till kund månaden efter att budning skett.

Vad händer sedan?

Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Därför är det viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Andra lösningar för latrin

Du har möjligheten att ta hand om latrinet själv. Idag finns det många olika typer av torra toalettlösningar att välja mellan. Om du själv vill ta hand om latrinet genom att installera någon typ av torr toalettlösning och/eller anordna en latrinkompost, ska du göra en ansökan om detta till ditt kommunala miljökontor.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice!

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se