bilden visar en fettavskiljare i genomskärning

Fett

Det finns olika sorters fett, till exempel matolja, frityrfett och så kallat fettavfall. Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet, det ska samlas in i lämpliga behållare och lämnas för återvinning på Återbruket. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter. Fettavfall är fast avfall som ska samlas upp i fettavskiljare i restauranger, storkök och liknande ställen. Fettavskiljare kan vara placerade både inomhus och utomhus.

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare ingår i det kommunala uppdraget och det är VafabMiljö som har renhållningsansvaret. För att få tömning av din fettavskiljare behöver du upprätta ett abonnemang med VafabMiljö.

Hur du placerar din fettavskiljare

 • Den ska vara placerad i ett separat utrymme, avskilt från hantering och förvaring av livsmedel.
 • Den ska vara lätt att komma åt vid tömning och tillsyn.
 • Sugslangar och annan utrustning som krävs för att tömma fettavskiljaren får inte dras genom utrymmen där livsmedel hanteras och förvaras.
 • Avloppsvatten från toalett får inte passera genom fettavskiljaren.

Regler för tömning

 • Fettavskiljaren ska tömmas och rengöras minst 1 gång per månad. Hos vissa verksamheter kan den behöva tömmas oftare.
 • Efter tömning ska fettavskiljaren fyllas på med vatten. Det ingår inte i abonnemanget och inte i entreprenörens uppdrag utan det ansvarar fastighetsägaren/verksamhetsutövaren för.
 • Entreprenören rapporterar utförd tömning och eventuella avvikelser till VafabMiljö.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill Hamburgerbar
 • Konditori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök

Obs! Även om det finns en fettavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut matolja och frityrfett i avloppet.

Mer information om fettavskiljare

Broschyr om fett

Informationsblad om fettavskiljare