Slam och Fett

Slamtömning

Slamavskiljare och slutna tankar töms enligt abonnemang en till två gånger per år, vår och/eller höst. För extra slamtömning, så kallad budning, kontakta Kundservice på telefon 020-120 22 20 (öppettider hittar du här) eller e-post kundservice@vafabmiljo.se. Till oss vänder du dig även med frågor om slam, fett och latrin.

Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör MaserFrakt på deras journummer 070-600 95 05. Observera att akut tömning medför extra kostnader, se priser nedan.

Tömningsfrekvens

Hösttömningen pågår vecka 37-48

Från och med 2018 kommer indelning ske områdesvis och tömningsmånad införas. Kunder som varit med på kampanjerna tilldelas en månad och aviseringsbrev skickas ut ca två veckor innan påbörjad tömning i området. Kunderna ges möjlighet att lägga in upp till 12 tömningar till ordinarie pris

Avgift slamtömning

Ordinarie tömning (Brunnstorlek 0 – 3 kbm) 875 kr/gång
Tillägg per kbm över 3 kbm 239 kr/gång

Avgift budning

Ordinarie pris + budningstillägg, behandling tillkommer
Budningstillägg 75 kr/gång
Behandlingsavgift per kbm 97,50 kr/kbm
Tömning sker inom 5 arbetsdagar

Akut tömning

Tillägg (utöver budningstaxa) 1700kr/gång
 Akut tömning utförs inom 24 timmar

Att tänka på

Avståndet mellan uppställningsplats och slambrunn/tank får inte överstiga 25 meter. Lock eller tömningsanordning får inte vara övertäckt.

Vill du ansöka om dispens och få längre hämtnings­intervall ska du skicka din ansökan till Miljö- och hälso­skydds­förvalt­ningen i Skinnskattebergs kommun

Det är chauffören som bedömer om fordonet måste placeras så att det krävs extra slang. Om avståndet mellan hämtfordonets och tömningsplatsens angöringspunkt överstiger 25 meter måste fastighetsägaren själv ordna slang eller rör med tillhörande kopplingar. Vid kuperad terräng accepteras ingen slangdragning.

Lätta brunnslock

Vi vill vädja till dig som har ett tungt betonglock på din brunn att byta till ett lättare lock och därigenom göra locklyften skonsammare för chaufförerna. Enligt Arbetsmiljöverket gäller att locket får väga max 15 kilo. Klarar ditt lock Arbetsmiljöverkets norm? Om inte måste du byta ut ditt tunga lock mot ett lättare!

Slamtömning kan utebli om vägen inte uppfyller kraven eller om det saknas ordentlig möjlighet att vända. Om slambilen har kört till fastigheten men inte kunnat utföra slamsugningen av någon anledning som kommer an på fastighetsägaren debiteras bomkörning 313 kr.

Fettavskiljare

Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet, det ska samlas in i lämpliga behållare och lämnas för återvinning på Återbruket. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill
 • Hamburgerbar
 • Konditori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök

Obs! Även om det finns en fettavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut matolja och frityrfett i avloppet.

Här hittar du mer information samt blankett för anmälan om fettavskiljare.

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Broschyr