Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för Skinnskattebergs kommun. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Övrigt informationsmaterial hittar du här.

Faktablad

Infoblad abonnemang Källsorterat

Infoblad abonnemang Sophämtning

Infoblad abonnemang Hemkompostering

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Råd och anvisningar – Transportvägar för avfall

Övrigt

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se