Avfallstaxa

Här hittar du gällande Avfallstaxor för din sophämtning
i Skinnskattebergs kommun.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall, utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

  • Småhus: Fast avgift 956 kr/hushåll
  • Hushåll i flerbostadshus: Fast avgift 745 kr/lägenhet
  • Fritidshus: Fast avgift 598 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 956 kr.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering* Osorterat
120-140 liter 1902 kr 2237 kr 3456 kr
160-190 1942 kr 2277 kr 3781 kr
210-240 2175 kr 2510 kr 4012 kr
300-400 2381 kr 2716 kr 4410 kr
600-660 3950 kr 4285 kr 5625 kr

*I abonnemang Källsortering ingår även ett 120-140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

 

Avfallstaxa Skinnskatteberg

Avfallstaxa Skinnskatteberg småhus och fritidshus

Fullständig avfallstaxa för Skinnskattebergs kommun