Undantag

Här hittar du information om undantag från de vanligaste abonnemangen. Du ansöker om undantag genom separat blankett som du hittar i menyn till vänster.

Delat sopkärl

Har du väldigt lite restavfall kan det kännas onödigt att ha ett eget sopkärl. Då kan en lösning vara att dela sopkärl med en granne. Det kan du göra om du och din granne har samma abonnemang, t ex Källsortering. Ni delar på sopkärlet och ni delar på den rörliga kostnaden som avgörs av hur många som delar kärl samt storlek på kärlen. Varje hushåll betalar den fasta avgiften, där kostnader för bl a Återbruket, miljöriktig hantering av farligt avfall, utveckling, administration samt information ingår. I den rörliga avgiften ingår kostnaden för insamling, transport och behandling.

För att ansöka om delat sopkärl fyller du i blanketten Delat sopkärl.

Ansökan ska skickas in en månad innan du vill att delningen ska börja gälla.

Justering av renhållningsavgiften görs vid nästa fakturering.

VafabMiljö kan ta tillbaka tillstånd om Delat sopkärl vid bristande betalning, skötsel eller liknande.

Delat sopkärl sägs upp genom skriftlig anmälan till VafabMiljö senast en månad före önskad tidpunkt.

Befrielse från hämtning

Om du som fastighetsinnehavare kan visa att du, på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt, själv kan hantera ditt hushållsavfall kan du efter särskild ansökan till Sala kommun få befrielse från hämtningen av ditt avfall. Då befrias du från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften.

Uppehåll i hämtning

Om fastigheten inte används under en sammanhängande period på minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtning. För uppehåll i sommarabonnemang ska fastigheten inte användas under hela säsongen. Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som ansvarar för abonnemanget. Kontakta din förening eller motsvarande. Uppehåll kan bevilja för maximalt två år. En ansökningsavgift tas ut med 294 kr per tillfälle och sökande. Om ansökan beviljas blir du befriad från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice:

Telefon: 020-120 22 20.
E-post: kundservice@vafabmiljo.se