Salas nya taxa 2020

Nya taxor för hushållsavfallet i Sala kommun

Nu har Sala kommun antagit VafabMiljös förslag till ny taxa. Det innebär ett antal förändringar gällande abonnemang och taxor för dig som bor i kommunen. Anledningen till att vi förändrar taxekonstruktionen är för att vi har blivit ett kommunalförbund. I vår region ingår nu 12 kommuner; alla kommuner i Västmanland samt Enköping och Heby. Med en gemensam taxa och samma möjligheter till sortering och abonnemang i kommunerna kan vi tillsammans styra mot en bättre miljö. Och det är lättare om vi alla har samma förutsättningar. Tillsammans skapar vi det hållbara samhället, som vi brukar säga.

Specifikt för Sala ser vi att hämtningsavgiften blir något lägre, oavsett om du har enskild hämtning eller är ansluten till miljöstation/Omstart. För flerbostadshus ser vi även att grundavgiften kommer att bli lägre. Som småhusägare kommer du att få utökade möjligheter till att dela kärl med dina grannar för att minska kostnader och tillsammans med oss bidra till minskade transporter. Är du bra på att sortera kommer du även att ha möjlighet till att välja mindre kärlstorlekar och glesare hämtningsintervall för restavfall.

Läs om taxan i sin helhet:

Läs hela taxedokumentet här.