Latrin

Latrintaxa

Du kan välja olika typer av abonnemang för latrinhämtning.

Följande abonnemang finns att välja mellan:

Budning  619 kr/kärl
Sommar hämtning 6 ggr/säsong ( var 4:e vecka)   3 716 kr/år
Sommar hämtning 11 ggr/säsong (var 14:e dag)   6 813 kr/år

I avgiften ingår ett kärl per hämtning.

Kostnad för utkörning av extra latrinkärl: 393 kr/utkörning

Priserna är inklusive moms.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress.

Hämtning

Ditt latrinkärl hämtas varannan eller var fjärde vecka under sommarperioden vecka 18-39, beroende på vilket abonnemang du valt. Kärlet hämtas inte en särskild dag, utan kan hämtas under hela hämtningsveckan. Du får information om när du har hämtning innan säsongen börjar. Vid hämtning av ditt latrinkärl, får du ett nytt kärl.

Hämtningen utförs av vår entreprenör.

Tänk på

  • Ställ ut kärlet vid fastighetsgränsen, nära uppställningsplatsen för hämtningsfordonet, senast kl 06.00 måndag morgon under din hämtningsvecka.
  • Latrinkärlet får endast innehålla latrin, toalettpapper och eventuellt strömedel, t ex torv.
  • Latrinkärlet ska vara väl förslutet. Locket måste sitta på ordentligt.
  • Latrinkärlet får max väga 15 kg (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande tunga lyft). Fyll inte kärlet för mycket.

Behållare hämtas inte om

  • den innehåller felaktigt material
  • saknar etikett eller etikett inte är ifylld
  • kärlet är för dåligt förslutet
  • kärlet är överfullt eller för tungt

Enskild väg som används för hämtning ska hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Budning

Om du inte har ett abonnemang, eller är i behov av hämtning utöver det abonnemang du har, går det bra att beställa extra hämtning, s.k. budning. Hämtningen under sommaren utförs i samband med ordinarie tur i området. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl.

Kom ihåg att märka latrinkärlet (returkärlet förses med etikett), ange kundnummer, namn och hämtningsadress (se din faktura).

Faktura

Abonnemangskunder (med fast antal tömningar) faktureras två gånger per år, i juni och oktober. Vid budning av latrinhämtning kommer fakturan att skickas till kund månaden efter att budning skett.

Avgifter

Övriga avgift för latrinhämtning hittar du i avfallstaxan för Sala kommun.

Vad händer sedan?

Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Därför är det viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Andra lösningar för latrin

Du har möjligheten att ta hand om latrinet själv. Idag finns det många olika typer av torra toalettlösningar att välja mellan. Om du själv vill ta hand om latrinet genom att installera någon typ av torr toalettlösning och/eller anordna en latrinkompost, ska du göra en ansökan om detta till ditt kommunala miljökontor.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice

Telefon: 020-120 22 20.
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

För att kompostera latrin krävs anmälan till Bygg- och miljöförvaltningen på Sala kommun, kontaktcenter tfn 0224-74 70 00.