Undantag

Här hittar du information om undantag från de vanligaste avfallsabonnemangen. Du ansöker om undantag genom separat blankett. Blanketter hittar du i menyn till vänster.

Delat sopkärl

Har du väldigt lite restavfall kan det kännas onödigt att ha ett eget sopkärl. Då kan en lösning vara att dela sopkärl med en granne. Det kan du göra om du och din granne har samma abonnemang, t ex Källsortering. Ni delar på sopkärlet och ni delar på den rörliga kostnaden som avgörs av hur många som delar kärl samt storlek på kärlen. Varje hushåll betalar den fasta avgiften, där kostnader för bl a Återbruket, miljöriktig hantering av farligt avfall, utveckling, administration samt information ingår. I den rörliga avgiften ingår kostnaden för insamling, transport och behandling.

För att ansöka om delat sopkärl fyller du i blanketten Delat sopkärl.

Ansökan ska skickas in en månad innan du vill att delningen ska börja gälla.

Justering av renhållningsavgiften görs vid nästa fakturering. VafabMiljö kan ta tillbaka tillstånd om delat sopkärl vid bristande betalning, skötsel eller liknande. Delat sopkärl sägs upp genom skriftlig anmälan till VafabMiljö senast en månad före önskad tidpunkt.

Förlängt hämtningsintervall

Om du har väldigt små mängder hushållsavfall kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall. Restavfallet ska rymmas i det minsta gröna kärlet utan att avfallet packas så att problem uppstår vid tömning. Du ska också kunna stänga locket på kärlet. Allt matavfall ska du källsortera eller hemkompostera.

Inga olägenheter ur hälso- och miljösynpunkt får uppstå som beror på det förlängda hämtningsintervallet, som till exempel överfyllda kärl som kan locka till sig skadedjur.

Du skickar in anmälan minst en månad innan du vill att det förlängda hämtningsintervallet ska börja gälla.

Uppehåll i hämtning

Om fastigheten inte används under en sammanhängande period av minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtning. För uppehåll i sommarabonnemang ska fastigheten inte användas under hela säsongen. Uppehåll kan beviljas för maximalt två år. Om ansökan beviljas blir du befriad från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice:

e-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefon: 020- 120 22 20