Undantag

Här hittar du information om undantag från de vanligaste avfallsabonnemangen. Du ansöker om undantag på separat blankett. Blanketter hittar du i menyn till vänster.

Ansökan om uppehåll i hämtning

Om fastigheten inte används under en sammanhängande period på minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtning. För uppehåll i sommarabonnemang ska fastigheten inte användas under hela säsongen. Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som är ansvarig för abonnemanget. Kontakta din förening eller motsvarande. Uppehåll kan beviljas i maximalt två år. En ansökningsavgift tas ut med 436 kr per tillfälle och sökande. Ansökan ska göras minst en månad innan uppehållstiden startar. Observera att handläggningsavgift kan komma att debiteras i de fall kontroll av uppgifter behöver göras.

Fast avgift faktureras under uppehållet.

Delat sopkärl

Har du väldigt lite restavfall kan det kännas onödigt att ha ett eget sopkärl. Två närboende fastighetsinnehavare kan ansöka om delat sopkärl . Respektive fastighetsägare betalar delningstaxa (fast avgift och hämtningsavgift). Abonnemangsändringsavgift debiteras båda sökande, enligt gällande renhållningstaxa. I den fasta avgiften ingår kostnader för bl a Återbruket, miljöriktig hantering av farligt avfall, utveckling, administration samt information. I hämtningsavgiften ingår kostnaden för insamling, transport och behandling.

För att ansöka om delat sopkärl fyller du i blanketten Delat sopkärl.

Ansökan ska skickas in en månad innan du vill att delningen ska börja gälla.

Justering av renhållningsavgiften görs vid nästa fakturering. VafabMiljö kan ta tillbaka tillstånd om delat sopkärl vid bristande betalning, skötsel eller liknande. Delat sopkärl sägs upp genom skriftlig anmälan till VafabMiljö senast en månad före önskad tidpunkt.

Förlängt hämtningsintervall

Hemkomposterar du allt ditt matavfall och har mycket små mängder avfall kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall, dvs hämtning av brännbart avfall.