Informationsmaterial

Här hittar du lågupplösta broschyrer och faktablad för Kungsörs kommun. Vi försöker i möjligaste mån tillhandahålla vårt material digitalt för att värna miljön.

Övrigt informationsmaterial hittar du här.

Faktablad

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Övrigt

Handbok för avfallsutrymmen

Komposthandboken

Vill du beställa någon av våra broschyrer och faktablad i pappersform, kontakta kundservice.

Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se