Avfallstaxa

Här hittar du gällande Avfallstaxor för din sophämtning i Kungsörs kommun.

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som påverkas av exempelvis val av kärlstorlek och hämtningsintervall.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften gäller för alla hushåll, även vid uppehåll i hämtning eller befrielse från hämtning av hushållsavfall.

  • Småhus: Fast avgift 1 194 kr/hushåll
  • Fritidshus: Fast avgift 651 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1194 kr.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering*
130-140 liter 1918 kr 2438 kr
190 2010 kr 2530 kr
240 2194 kr 2714 kr
370 2890 kr 3410 kr

*I abonnemang Källsortering ingår även ett 120-140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor Kungsör

Avfallstaxa småhus och fritidshus

Avfallstaxa flerbostadshus och verksamheter

Renhållningstaxa komplett exklusive latrin för Kungsör