Slam och fett

Slamtömning

Slamavskiljare och slutna tankar töms enligt abonnemang en till två gånger per år, vår och/eller höst. För extra slamtömning, så kallad budning, kontakta Kundservice på telefon 020-120 22 20 (öppettider hittar du här) eller e-post kundservice@vafabmiljo.se. Till oss vänder du dig även med frågor om slam, fett och latrin.

Akut tömning

Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör Relita på telefon 0771-103 500. Observera att akut tömning medför extra kostnader, se avfallstaxan för mer information. Akut tömning utförs inom 24 timmar. Vid stopp i avloppsledningen kontakta VA-avdelningen i din kommun.

Tömningsfrekvens

Enligt renhållningsordningen för Köping, Arboga och Kungsör ska slamtömning ske en gång om året. Innan tömning skickar vi ett brev där vi talar om att slamtömning kommer att ske inom en period om 2-4 veckor. Observera att olika omständigheter kan medföra att tömningstiden kan förskjutas något.

Område
Tidsperiod
Västra Skedvi December-februari
Himmeta Februari-april
Kungsör April-juni
Arboga Juni-augusti
Munktorp September-november
Odensvi November-december

Tömningsdagar vid budning av slam

Vid budning sker tömning inom fem arbetsdagar.

Att tänka på

Avståndet mellan uppställningsplats och slambrunn/tank får inte överstiga 25 meter. Lock eller tömningsanordning får inte vara övertäckt.

Vill du ansöka om dispens och få längre hämtningsintervall ska du skicka din ansökan till Miljökontoret i Köping.

Det är chauffören som bedömer om fordonet måste placeras så att det krävs extra slang. Om avståndet mellan hämtningsfordonets och tömningsplatsens angöringspunkt överstiger 25 meter måste fastighetsägaren själv ordna slang eller rör med tillhörande kopplingar. Vid kuperad terräng accepteras ingen slangdragning.

Lätta brunnslock

Vi vill vädja till dig som har ett tungt betonglock på din brunn att byta till ett lättare lock och därigenom göra locklyften skonsammare för chaufförerna. Enligt Arbetsmiljöverket gäller att locket får väga max 15 kilo. Klarar ditt lock Arbetsmiljöverkets norm? Om inte måste du byta ut ditt tunga lock mot ett lättare!

Slamtömning kan utebli om vägen inte uppfyller kraven eller om det saknas ordentlig möjlighet att vända. Om slambilen har kört till fastigheten men inte kunnat utföra slamsugningen av någon anledning som kommer an på fastighetsägaren debiteras bomkörning 878 kr.

Fettavskiljare

Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet, det ska samlas in i lämpliga behållare och lämnas för återvinning på Återbruket. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill
 • Hamburgerbar
 • Konditori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök

Obs! Även om det finns en fettavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut matolja och frityrfett i avloppet.

Mer information

Här hittar du mer information samt blankett för anmälan om fettavskiljare.

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp