Renhållningsordning

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Den antas av kommunfullmäktige och är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen.

Renhållningsordningen i Köping består av Föreskrifter om avfallshantering samt Avfallsplan. Här nedan kan du läsa eller ladda hem båda dokumenten. Här finns även bilagor till Avfallsplanen.

Föreskrifter om avfallshantering Köpings kommun

Avfallsplan Köpings kommun

Bilagor till Avfallsplanen