Byta, dela eller flytta

Om du vill byta abonnemang måste du fylla i någon av blanketterna Val av avfallsabonnemang som du hittar under rubriken blanketter. Du kan också kontakta vår kundservice för mer information och hjälp med ditt byte.

Delat sopkärl

Har du väldigt lite restavfall kan det kännas onödigt att ha ett eget sopkärl. Två närboende fastighetsinnehavare kan ansöka om delat sopkärl . Respektive fastighetsägare betalar delningstaxa (fast avgift och hämtningsavgift). Abonnemangsändringsavgift debiteras båda sökande, enligt gällande renhållningstaxa. I den fasta avgiften ingår kostnader för bl a Återbruket, miljöriktig hantering av farligt avfall, utveckling, administration samt information. I hämtningsavgiften ingår kostnaden för insamling, transport och behandling.

För att ansöka om delat sopkärl fyller du i blanketten Delat sopkärl.

Ansökan ska skickas in en månad innan du vill att delningen ska börja gälla.

Justering av renhållningsavgiften görs vid nästa fakturering. VafabMiljö kan ta tillbaka tillstånd om delat sopkärl vid bristande betalning, skötsel eller liknande. Delat sopkärl sägs upp genom skriftlig anmälan till VafabMiljö senast en månad före önskad tidpunkt.

När du flyttar

Om du flyttar eller fastigheten byter ägare, kom ihåg att anmäla ändringen till oss genom att fylla i blanketten Anmälan om ägarbyte.

För att ditt abonnemang ska kunna ändras eller avslutas behöver vi veta:

  • när ägarbytet sker
  • ditt namn, adress och personnummer
  • namn, adress och personnummer på den nya ägaren av fastigheten

Kundservice

E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefon: 020-120 22 20