Abonnemang och avgifter

I Heby kommun kan du välja mellan två abonnemang, Källsortering eller Hemkompostering.

Genom att välja Källsortering gör du en miljötjänst eftersom du sorterar matavfallet separat. Matavfallet blir till biogas och biogödsel i vår biogasanläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. Biogasen används som fordonsbränsle istället för bensin och diesel och biogödslet används vid odling av mat.

Abonnemang Källsortering

I abonnemang Källsortering sorterar du ditt matavfall och restavfall separat. I abonnemanget ingår två kärl, ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall. Det ingår också bruna papperspåsar och påshållare.

Du placerar papperspåsen i påshållaren som ventilerar påsen och håller den torr. I den bruna påsen lägger du matavfallet. När papperspåsen är full lägger du den i det bruna kärlet. Byt påsen ofta, vi rekommenderar att du byter ungefär var tredje dag. Restavfallet sorterar du i en vanlig soppåse och lägger i det gröna kärlet.

Obs! Du får endast använda de bruna påsarna för sortering av matavfall. Använder du plast eller bioplast förstör de produktionen i biogasanläggningen.

Det här är exempel på matavfall

Tips till dig som sorterar ditt matavfall

Saknas sorteringsutrustning?

Slut på bruna papperspåsar? Du kan hämta nya bruna påsar på Återbruket i Heby och Östervåla, samtliga hämtställen hittar du här. Saknar du påshållare finns de också att hämta på Återbruket. Bor du i flerfamiljshus, prata med din fastighetsvärd eller den person som ansvarar för avfallsanteringen.

Abonnemang Hemkompostering

Du som vill ta hand om ditt matavfall själv kan välja abonnemang Hemkompostering. Det innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året runt i en godkänd kompost. Du måste ansöka om Hemkompostering. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten som du hittar i menyn till vänster.

Hemkompostering innebär att du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en kompost i din trädgård. Restavfallet läggs som vanligt i kärlet för restavfall. Kärlet för restavfall ingår i abonnemanget. Obs! Inget matavfall får läggas i restavfallet.

Genom att kompostera ditt matavfall får du fin mull att använda i din trädgård.

Vill du kompostera under delar av året, väljer du abonnemang Källsortering. Förutom abonnemangsvalsblanketten måste du då skicka in blanketten anmälan om Hemkompostering. Blanketten hittar du här.

Kompostregler

För att komposteringen inte ska ge upphov till sanitära problem måste du följa de regler för hemkompostering som finns. För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar som den ska kan stickprovskontroller göras. Läs mer om tips och regler för Abonnemang Hemkompost här.

Du kan läsa också läsa mer om kompostering i Komposthandboken.

Övrig sortering

Oavsett vilket abonnemang du väljer ska du sortera ut tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Detta lämnar du till en återvinningsstation eller till Återbruket. Genom att sortera ut tidningar och förpackningar får du mindra restavfall och materialen kan återvinnas och bli till nya produkter. På så sätt minskar vi utsläpp av koldioxid och spar på jordens resurser.

Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till Återbruket. Det är viktigt att farligt avfall tas om hand på bästa möjliga sätt eftersom det kan skada miljön och människors hälsa.

När du flyttar

Om du flyttar eller fastigheten byter ägare, kom ihåg att anmäla ändringen till oss. Du kan göra anmälan genom blanketten Ägarbyte.

För att ditt abonnemang ska kunna ändras eller avslutas behöver vi veta

  • när ägarbytet sker
  • ditt namn, adress och personnummer
  • namn, adress och personnummer på den nya ägaren av fastigheten

Avfallstaxa

Avfallstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som bl a påverkas av vilket abonnemang och vilken kärlstorlek du väljer.

Fast avgift

I den fasta avgiften ingår kostnader som täcker bl a Återbruk, miljöriktig hantering av farligt avfall,  utveckling, administration samt information.

Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang du väljer.

•Småhus: Fast avgift 1 111 kr/hushåll
•Flerfamiljshus: Fast avgift 361 kr/lägenhet
•Fritidshus (sommarhämtning): Fast avgift 655 kr/hushåll

Rörlig avgift

I denna avgift ingår kostnader som du som abonnent kan påverka själv, genom  t.ex. val av abonnemang, kärlstorlek och hämtningsintervall. Här nedan ser du en kostnadstabell för villahushåll.

Årlig kostnad för hämtning av hushållsavfall hos villahushåll. Tömning varannan vecka. I taxan ingår fast avgift på 1111 kr.
Kärlstorlek Hemkompostering Källsortering*
140 liter 2106 kr 2877 kr
190 2359 kr 3130 kr
370 2911 kr 3682 kr

*I abonnemang Källsortering inräknas även ett 140 liters kärl för matavfall med hämtning varannan vecka.

Kostnader för fritidshus, flerbostadshus samt övriga avgifter hittar du i taxorna nedan.

Avfallstaxor

Avfallstaxa Heby Småhus och fritidshus

Avfallstaxa Heby Flerbostadshus och verksamheter

Fullständig avfallstaxa Heby kommun