Slam och fett

Slamtömning

Avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anläggningen som ska tömmas, får inte överstiga 15 meter.

För tömning av slutna tankar och slamavskiljare till enskilda avlopp inklusive alla arbetsmoment vid tömning, transport till reningsverk eller annan godkänd tömningsplats samt slutlig behandling av slammet debiteras avgifter enligt nedan.

Är du i behov av en akut tömning under kvällar och helger finns möjligheten att kontakta vår entreprenör Relita på tfn 0771-103 500. Observera att akut tömning medför extra kostnader, se avfallstaxan genom länken nedan.

Avgifter

Avgifter för slamtömning och fettavskiljare hittar du i avfallstaxan för Hallstahammars kommun, i Småhus/fritidshus finns taxor för slamtömning och i Flerfamilj/verksamhet finns taxorna för fettavskiljare.

Avfallstaxorna hittar du här.

Fett

Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet, det ska samlas in i lämpliga behållare och lämnas för återvinning på Återbruket. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Pizzeria (med stekbord/fritös)
 • Restaurang
 • Storkök
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill
 • Hamburgerbar
 • Konditori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök

Obs! Även om det finns en fettavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut matolja och frityrfett i avloppet.

Mer information

Här hittar du mer information samt blankett för anmälan om fettavskiljare.

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Broschyr